Записи и натписи во манастирот „Свети Архангел Михаил” во Берово

Автор: Ахил Теохаров

Година на издавање: 1995

Ве молиме да се најавите за да имате пристап до книгите